Biuro Obsługi Klienta
22 668 60 06
Twoje Biura Regionalne

solidclub
login24 login24 facebook

Plan ochrony obiektu — czym jest i co powinien zawierać?

Opublikowano: poniedziałek, 22, maj 2023 12:32
Plan ochrony obiektu

Plan ochrony obiektu — czym jest i co powinien zawierać?

Część obiektów budowlanych podlega ustawowemu obowiązkowi ochrony, świadczonej przez specjalistyczne organizacje w ściśle określony sposób, nazywany planem ochrony obiektu. W tym artykule wyjaśniamy, czym jest, kto i kiedy powinien go sporządzać, kto może to robić, jakie obiekty muszą go posiadać i jak przygotować taki plan. Być może dotyczy to także Ciebie. Koniecznie przeczytaj.

Czym jest plan ochrony obiektu?

Ochronę obiektu można zapewnić wykorzystując zabezpieczenia techniczne, systemy alarmowy, czy tez fizyczną ochronę osób i mienia. W wielu obiektach korzystanie z tych określonych sposobów jest dowolne. Jednak istnieje grupa obiektów, które podlegają obowiązkowej ochronie, zaś rodzaj niezbędnych zabezpieczeń i jej metod powinien zostać określony przez szczegółowy plan ochrony obiektu.

Plan ochrony obiektu to nic innego, jak obszerny dokument, stwierdzający jakiego rodzaju ochrona jest konieczna w danym obiekcie, aby uzyskać w nim odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa. Mówi o tym art. 7 ustęp 2 Ustawy o ochronie osób i mienia z 1997 roku z późniejszymi zmianami i dotyczy obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w tej ustawie w art. 5 ustęp 5.

Jakie obiekty podlegają obowiązkowej ochronie?

Wspomnieliśmy, że nie wszystkie obiekty podlegają obowiązkowej ochronie, a co za tym idzie, nie każdy z nich musi mieć przygotowany plan ochrony. W myśl art. 5 ust. 1 Ustawy o ochronie osób i mienia obowiązkowi ochrony podlegają wszystkie obszary, obiekty i urządzenia, a nawet transporty "ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa".

Do wspomnianych obiektów, podlegających obowiązkowi ochrony należą m.in.:

 • zakłady produkcji specjalnej,
 • zakłady produkujące uzbrojenie i magazynujące sprzęt wojskowy,
 • magazyny rezerw strategicznych,
 • zakłady wydobywające surowce o strategicznym znaczeniu dla państwa,
 • porty morskie i lotnicze,
 • przedsiębiorstwa wytwarzające pieniądze (w dużych ilościach) i papiery wartościowe,
 • banki,
 • zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich,
 • zakłady stosujące, produkujące lub magazynujące w znacznych ilościach materiały jądrowe,
 • rurociągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne, zapory wodne i śluzy,
 • zakłady o unikalnej produkcji gospodarczej,
 • obiekty i urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe oraz telewizyjne i radiowe,
 • archiwa państwowe.

Jak powinny być chronione obiekty i urządzenia strategiczne?

Artykuł 5 Ustawy o ochronie osób i mienia mówi także, że te obszary, obiekty, urządzenia i transporty podlegają obowiązkowej ochronie "przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne".

Powyższe stwierdzenie możemy zinterpretować, jako przygotowanie takich rodzajów i metod ochrony, które pozwolą skutecznie zabezpieczyć dany obiekt lub obszar. Tylko w jakim celu?

W jakim celu sporządza się plan ochrony obiektu

Cel przygotowania planu ochrony obiektu jest związany bezpośrednio z zagrożeniami, na jakie jest on narażony. Zagrożenia te mogą wynikać m.in. z działań osób, organizacji lub państw, takich jak nieuprawnione wejście na teren obiektu, kradzież, zniszczeniami wskutek ataku. Mogą też być związane z działaniem sił przyrody i uszkodzeniami infrastruktury wskutek powodzi, huraganów czy pożarów.

Analiza wszelkich możliwych zagrożeń dla danego obszaru, obiektu lub urządzenia to podstawa przygotowania planu ochrony. Jak łatwo teraz zrozumieć, celem przygotowania planu ochrony obiektu jest zapewnienie mu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i nieprzerwanej pracy. Co powinien zawierać taki plan?

Co powinien zawierać plan ochrony obiektu?

Nie ma uniwersalnego wzoru, który jasno określałby wszystkie czynniki, jakie powinien obejmować plan ochrony obiektu. Każdy z obiektów posiada bowiem własne specyficzne cechy, począwszy od lokalizacji, przez budowę po sposób funkcjonowania. Jednakże, chociaż nie ma uniwersalnego planu ochrony obiektu, to nie ma też pełnej swobody w jego sporządzaniu.

Jak mówi artykuł 7 Ustawy o ochronie osób i mienia, treść planu ochrony obiektu musi być uzgadniana z właściwym terytorialnie Komendantem Wojewódzkim Policji. Ponadto, jeśli obszar, obiekt lub urządzenie narażone jest na ataki terrorystyczne, plan powinien być uzgadniany także z właściwym terytorialnie dyrektorem delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Co więcej, każdy plan musi zawierać kilka obowiązkowych elementów.

Elementy obowiązkowe w planie ochrony obiektu

Artykuł 7 Ustawy o ochronie osób i mienia, ustęp 2 mówi, że plan ochrony obiektu powinien:

 1. uwzględniać charakter produkcji lub rodzaj działalności jednostki;
 2. zawierać analizę stanu potencjalnych zagrożeń, w tym zagrożeń o charakterze terrorystycznym, i aktualnego stanu bezpieczeństwa jednostki;
 3. podawać ocenę aktualnego stanu ochrony jednostki;
 4. zawierać dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, a w tym:
 • stan etatowy,
 • rodzaj oraz ilość uzbrojenia i wyposażenia,
 • sposób zabezpieczenia broni i amunicji;
 • zawierać dane dotyczące rodzaju zabezpieczeń technicznych;
 • zawierać zasady organizacji i wykonywania ochrony jednostki.

Kto odpowiada za przygotowanie planu ochrony obiektu?

Wspomnieliśmy, że treść planu ochrony obiektu musi być uzgadniana zawsze w porozumieniu z Policją lub ABW, ale kto ma go z nimi uzgadniać?

Jak czytamy w art. 7 Ustawy o ochronie osób i mienia, za sporządzeniu planu ochrony obiektu odpowiada:

"Kierownik jednostki, który bezpośrednio zarządza obszarami, obiektami i urządzeniami umieszczonymi w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5, albo upoważniona przez niego osoba są obowiązani uzgadniać plan ochrony tych obszarów, obiektów i urządzeń (...)".

Jak dobrać skuteczne zabezpieczenia obiektu?

Jak już wiemy, ochrona obiektu powinna być zapewniona przez ochronę fizyczną lub zabezpieczenia techniczne. Istotne przy tym jest to, aby zastosować takie zabezpieczenia, które zagwarantują właściwy poziom ochrony. Skąd jednak wiedzieć, czy wybrane środki i metody wystarczą?

Dobrym pomysłem w trakcie przygotowywania planu ochrony obiektu jest sporządzenie audytu bezpieczeństwa. Celem audytu jest ustalenie obecnego poziomu zabezpieczeń, cech budynków i cech użytkowych w kontekście bezpieczeństwa osób i mienia, które korzystają z obiektu. Audyt pozwoli ocenić obecnie stosowane środki i metody ochrony i przeanalizować potencjalne zagrożenia. Na tej podstawie można przygotować efektywny plan ochrony.

Kto może przygotować plan ochrony obiektu?

Jak już wiemy, za przygotowanie planu ochrony obiektu odpowiedzialny jest kierownik danej jednostki, co powinien zrobić w porozumieniu z policją lub ABW. Odpowiedzialność kierownika nie oznacza to jednak, że to on sporządza fizycznie taki dokument.

Artykuł 26 ust 2 pkt 1 i artykuł 27 ust 4 pkt 1 Ustawy o ochronie osób i mienia mówi, że plan ochrony może opracować wyłącznie osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego. Tylko te osoby, na podstawie własnego doświadczenia i Metodyki Uzgadniania Planów Ochrony, zatwierdzonej przez Komendanta Głównego Policji, mogą przygotować plan unikatowy dla dowolnego obiektu i określić, jakie elementy powinien zawierać.

Zleć przygotowanie planu ochrony obiektu Solid Security

Jeśli stoisz przed koniecznością przygotowania planu ochrony obiektu lub jego aktualizacją, możesz skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia. W Solid Security mamy specjalnie powołane jednostki, które zajmują się takimi zadaniami. Możemy dla Ciebie przygotować zarówno audyt bezpieczeństwa, jak i ogólni i szczegółowy plan ochrony obiektu.

close

Szanowni Państwo,

prosimy o wypełnienie formularza. Nasi pracownicy wkrótce skontaktują się z Państwem w celu realizacji zgłoszenia.