Biuro Obsługi Klienta
22 668 60 06
Twoje Biura Regionalne

solidclub
login24 login24 facebook

Ochrona obiektu — na czym polega?

Opublikowano: poniedziałek, 09, styczeń 2023 11:43
Ochrona obiektu

Ochrona obiektu — na czym polega?

Czy ochrona obiektu to tylko ochrona fizyczna? Czy wiąże się ona z koniecznością zatrudnienia pracowników ochrony osób i mienia? W jakim celu i w jaki sposób można zapewnić ochronę obiektom firmowym i prywatnym? Jak zabezpieczyć teren obiektu? Czy konieczna jest w tym celu współpraca z agencją ochrony? W jaki sposób chronić obiekt przed zagrożeniami z zewnątrz i wewnątrz. Odpowiadamy w tym artykule.

Czym jest ochrona obiektu

Wielu osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danego obiektu wydaje się, że aby zapewnić skuteczną ochronę, wystarczy zatrudnić pracowników, którzy zajmą się takimi działaniami jak legitymowanie osób wchodzących do budynku czy na teren zakładu i obserwowanie zachowań i aktywności osób, które już się tam znajdują. W praktyce jednak, aby zapewnić bezpieczeństwo na wysokim poziomie, ochrona powinna obejmować różnego rodzaju zabezpieczenia, zarówno fizyczne, jak i techniczne. Co więcej, część obiektów podlega ustawowemu obowiązkowi ochrony według sporządzonego planu ochrony obiektu, ale czym tak w zasadzie jest ochrona obiektu?

Na czym polega ochrona obiektu

Ochrona obiektów to zbiór różnych działań, podejmowanych w zakresie ochrony osób i mienia, które w efekcie mają zapewnić bezpieczeństwo na terenie chronionego obiektu. W tym kontekście bezpieczeństwo rozumiane jest jako ochrona:

  • osób, w tym ich zdrowia, życia i nietykalności cielesnej,
  • mienia, w tym jego zniszczenia i kradzieży.

Należy jednak zauważyć, że ochrona może być realizowana w sposób fizyczny, jak i przez zabezpieczenia techniczne.

Ochrona fizyczna obiektów

Ochrona fizyczna obiektu polega na wszelkich działaniach prowadzonych w celu jego ochrony przez pracowników fizycznych, oddelegowanych do tego z agencji, której powierzono ochronę lub pracowników zrekrutowanych przez firmę, posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z wszelkimi wymogami prawa. Ochrona fizyczna może być realizowana przez stałą obecność pracowników na recepcji, stanowiskach obchodowych, kontrolę ruchu osobowego i samochodowego lub poprzez działania doraźne i interwencje patrolu w chwilach podniesionego alarmu.

Ochrona techniczna obiektów

Ochrona techniczna obiektu to wszystkie zabezpieczenia techniczne, w tym systemy alarmowe, systemy kontroli dostępu czy też monitoring wizyjny. Zabezpieczenia te wykorzystuje się głównie jako wsparcie ochrony fizycznej, umożliwiające jej zdalny nadzór nad obiektem. Montaż systemów alarmowych pozwala wykrywać niebezpieczne zdarzenia, a monitorowanie ich na podejmowanie działań wtedy, gdy jest to konieczne.

Ochrona fizyczna obiektu a zabezpieczenia techniczne

Nie istnieje jeden uniwersalny plan ochrony dla każdego obiektu i nie mówimy tu tylko o tych wymaganych przez prawo. Warto sporządzić taki plan, obejmujący całą koncepcję zabezpieczenia danego obiektu dla konkretnego typu, z uwzględnieniem danego terenu i specyfiki prowadzonej działalności. Wszystko po to, aby w maksymalny sposób zadbać o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie chronionego obiektu, jak i o bezpieczeństwo mienia.

Z uwagi na indywidualną charakterystykę chronionego obiektu dobrze jest łączyć ze sobą działania prowadzone przez doświadczonych pracowników ochrony z technicznymi zabezpieczeniami danego budynku czy terenu zewnętrznego. W ten sposób można uniknąć niebezpiecznych sytuacji lub ograniczyć w znacznym stopniu skutki wielu zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, choćby takich jak włamanie, kradzież, napad, czy pożar.

Gdzie stosuje się ochronę obiektów

Zarówno usługa ochrony fizycznej, jak i montaż i monitoring zabezpieczeń technicznych może być stosowany w obiektach firmowych i prywatnych. Rodzaj oraz zakres poszczególnych działań uzależniony jest jednak od specyfiki tych miejsc i konkretnych potrzeb, jakie wykazuje użytkownik indywidualny czy dane przedsiębiorstwo.

Ochrona obiektu — dlaczego warto?

Ochrona obiektu stosowana jest w celu zabezpieczenia osób i mienia, znajdującego się na jego terenie. Wszelkie działania podejmowane w zakresie fizycznej ochrony, jak i technicznej, w tym choćby takiej jak systemy kontroli dostępu, które mają służyć uniemożliwienie wejścia na teren obiektu osobom nieuprawnionym, stosowane są po to, aby uniknąć przestępstw i wykroczeń. Warto skorzystać z szerokie pakietu rozwiązań dla ochrony obiektu, jeśli chcesz zapewnić bezpieczeństwo sobie, swoim pracownikom, rodzinie i bliskim, a także chronić swoje mienie przed zniszczeniem czy kradzieżą.

close

Szanowni Państwo,

prosimy o wypełnienie formularza. Nasi pracownicy wkrótce skontaktują się z Państwem w celu realizacji zgłoszenia.