Biuro Obsługi Klienta
22 668 60 06
Twoje Biura Regionalne

solidclub
login24 login24 facebook

Czym jest system ochrony perymetrycznej obiektu?

Opublikowano: środa, 21, grudzień 2022 08:31
Ochrona perymetryczna

Czym jest system ochrony perymetrycznej obiektu?

Ochronę perymetryczną stosuje się w kluczowych obiektach, dla których ustalono wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Dotyczy ona głównie infrastruktury krytycznej Państwa i regionu, w tym jednostek wojskowych, lotnisk, zakładów energetycznych i tym podobnych. Jeśli chcesz wiedzieć, na czym polega, jakich technologii używa się do tego typu zabezpieczeń i w jaki sposób się je realizuje, przeczytaj artykuł.

Przeciwdziałanie zagrożeniom kluczowych obiektów

Perymetria to pojęcie wykorzystywane w okulistyce, które odnosi się do badania pola widzenia, celem wykrycia nieprawidłowości w funkcjonowania narządu wzroku. Bardzo łatwo porównać ją zatem z ochroną perymetryczną, która odnosi się do badania chronionego obszaru pod kątem obecności nieuprawnionych do przebywania tam osób. Ochrona perymetryczna ma na celu zabezpieczenie infrastruktury krytycznej, w tym obiektów o kluczowym znaczeniu dla działalności Państwa Polskiego i jego regionów. Dotyczy ona głównie terenów jednostek wojskowych, lotnisk, zakładów energetycznych, produkcyjnych, rafinerii, a także zakładów wydobycia i uzdatniania wody, czy oczyszczalni ścieków.

Ochronę perymetryczną stosuje się w celu zabezpieczenia w/w obiektów przed wtargnięciami na tereny stref wyłączonych z ruchu, osób do tego nieuprawnionych, celem wyeliminowania ryzyka wyrządzenia szkód i strat materialnych, które mogłyby spowodować zakłócenia i wyłączenia obiektu z funkcjonowania.

Elementy systemu ochrony perymetrycznej

Ponieważ podstawowe zabezpieczenie obiektu, jakim jest ogrodzenie, jest z reguły niewystarczające, stosuje się różne technologie, które służą wykrywaniu obecności intruza w jego pobliżu. Są to różnego rodzaju czujniki, umieszczane na otwartym terenie obiektu, które wykorzystują różne technologie. Wśród tych technologii znajdują się:

  • Bariery podczerwieni – składające się z nadajnika i odbiornika wiązki promieniowania podczerwonego, które w momencie przerwania, aktywują alarm.
  • Bariery mikrofalowe – tworzą wiązkę elektromagnetyczną, która w momencie zetknięcia się z obiektem innym niż odbiornik, aktywuje alarm.
  • Ochrona obwodowa – stosowana w ogrodzeniu bariera piezoleketryczna, która aktywuje się podczas próby pokonania ogrodzenia przez intruza.
  • Czujki sejsmiczne – instalowane pod trawnikiem, asfaltem i innymi powierzchniami podłoża, które aktywują alarm w momencie przekroczenia ich.
  • Wideodetekcja i wideoweryfikacja – wykrywanie zagrożeń prowadzone z użyciem kamer, w tym kamer z inteligentną analityką obrazu, które aktywują alarm na podstawie określonych algorytmów.
  • Systemy kontroli dostępu — zamki elektroniczne, ograniczające wstęp na teren obiektu.

Korzyści z zastosowania technologii ochrony perymetrycznej

Powody, dla których instalowane są zabezpieczenia ochrony perymetrycznej, nie sposób nie rozumieć. Obecność intruza w konkretnych strefach, znajdujących się na terenie kluczowych obiektów nie wróży niczego dobrego. Dlatego też stosowanie tego typu zabezpieczeń jest konieczne, ale nie tylko zapobiega ono bezpośrednim zagrożeniom, a przynosi także pośrednie korzyści dla firmy i instytucji, które z nich korzystają. Do tych korzyści zaliczamy:

  • zmniejszenie ryzyka wystąpienia sytuacji niebezpiecznej;
  • ograniczenie strat spowodowanych włamaniem się intruza na chroniony obszar;
  • obniżenie kosztów funkcjonowania obiektu dzięki zabezpieczeniom, zmniejszającym ryzyko przerw w funkcjonowaniu;
  • obniżenie kosztów ubezpieczenia majątku firmy, gdyż agencje przy wycenie składek biorą pod uwagę stosowane zabezpieczenia.

Ochrona perymetryczna — podsumowanie

Zadaniem systemu ochrony perymetrycznej jest skuteczna ochrona kluczowych obiektów przed zagrożeniami pochodzącymi z zewnątrz i wewnątrz obiektu. Jego głównym przeznaczeniem jest wczesna detekcja potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, w tym wtargnięć na teren chroniony, która ma umożliwiać jednostkom ochrony i służbom ratunkowym podjęcie natychmiastowej reakcji, aby przeciwdziałać tym zagrożeniom.

Instalacja różnego rodzaju rozwiązań, wykorzystujących różne elementy, zarówno systemy ochrony obwodowej, bariery mikrofalowe, podczerwieni czy czujki drgania, zakopywane pod podłożem, pozwalają zabezpieczać teren w szerokim zakresie. Z kolei monitoring terenu prowadzony przy użyciu inteligentnych kamer, pozwala wyeliminować fałszywe alarmy i precyzyjnie zlokalizować źródło zagrożenia.

Jeśli zarządzasz obiektem infrastruktury krytycznej i potrzebujesz zamontować na jego terenie różne rozwiązania ochrony perymetrycznej, skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.

close

Szanowni Państwo,

prosimy o wypełnienie formularza. Nasi pracownicy wkrótce skontaktują się z Państwem w celu realizacji zgłoszenia.