Biuro Obsługi Klienta
22 668 60 06
Twoje Biura Regionalne

solidclub
login24 login24 facebook

Jak zostać ochroniarzem? Jakie wymogi należy spełniać?

Opublikowano: wtorek, 30, sierpień 2022 09:34

Jak zostać ochroniarzem? Jakie wymogi należy spełniać?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jak zostać ochroniarzem? Wbrew pozorom nie jest to łatwa praca. Choć wydaje się, że przez większość swojej służby pracownik ochrony odpoczywa, to wcale tak nie jest. Osoby, które chcą pełnić taką funkcję, powinny dokładnie poznać jej specyfikę, aby określić, czy jest to zawód dla nich. Czym tak właściwie zajmuje się pracownik ochrony fizycznej? Jakie są jego obowiązki i jak zdobyć licencję pracownika ochrony?

Kim jest ochroniarz? Jakie obowiązki leżą po jego stronie?

Praca ochroniarza polega przede wszystkim na ochronie osób i mienia. Dlatego też do jej wykonywania należy mieć odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, a także dodatkowym atutem jest doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku - mowa tutaj o osobach pracujących w służbach mundurowych, jak policja czy wojsko. Nazwa ochroniarz jest pojęciem bardzo obszernym, które obejmuje zarówno osoby bez specjalnego przygotowania zawodowego, jak i odpowiednio wyszkolonych, a nie powinno tak być. Ci pierwsi to najczęściej osoby bez żadnych kwalifikacji, którzy z reguły delegowani są do pełnienia służby w małych firmach. Ich zadania polegają głównie na obecności w danym miejscu.

Kwalifikowani pracownicy ochrony nie powinny jednak być nazywani ochroniarzami. Muszą oni mieć ukończoną szkołę w takim kierunku lub przejść pozytywnie przygotowania do pełnienia funkcji pracownika ochrony na odpowiednim kursie, zakończonym egzaminem, po którym będą mogli zostać wpisania na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Często są nimi byli żołnierze, absolwenci szkół wyższych i osoby pracujące niegdyś w policji.

Pracownicy ochrony fizycznej to osoby, które dbają o bezpieczeństwo osób i mienia na chronionym obszarze. Wśród najczęstszych ich zadań wymienia się:

  • doraźną lub stałą ochronę osób i mienia,
  • ochronę mienia przed zniszczeniem lub kradzieżą,
  • zabezpieczenie imprez masowych,
  • konwojowanie gotówki,
  • ochronę wartościowych przesyłek.

Szczegółowy zakres obowiązków jest zależny od miejsca zatrudnienia. Pracownicy pełniący swoją funkcję na placach budowy lub parkingach najczęściej zajmują się patrolowaniem wyznaczonego obszaru, a w przypadku wykrycia sytuacji zagrożenia powiadamiają oni odpowiednie służby porządkowe. Oczywiście, kwalifikowany pracownik ochrony ma znacznie szerszy zakres obowiązków oraz uprawnień, ponieważ może on między innymi stosować środki przymusu bezpośredniego.

Jak zostać licencjonowanym pracownikiem ochrony?

Aby mieć możliwość pracy w ochronie, kandydaci mają dwie drogi do wyboru. Pierwsza z nich to ukończenie szkoły policealnej w celu uzyskania niezbędnych kwalifikacji, natomiast druga to ukończenie kursu. Nauka w szkole trwa dwa lata, a zajęcia obejmują znajomość podstaw prawa cywilnego, handlowego i karnego. Podczas zajęć poruszane są tematy kryminalistyki, technik samoobrony, konwojowania oraz zabezpieczania imprez masowych. Na zakończenie odbywa się egzamin kwalifikacyjny, składający się z części teoretycznej oraz praktycznej. Po jego pozytywnym zaliczeniu taka osoba otrzymuje tytuł technika ochrony fizycznej osób i mienia.

Kursy specjalistyczne z kolei organizowane są przez agencje ochrony lub wyspecjalizowane firmy i trwają one przez pięć miesięcy. W ich skład wchodzi kształcenie z podstaw prawa, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, samoobrona, metody interwencji i kurs strzelecki z broni palnej. Kursanci muszą mieć ukończone minimum gimnazjum. Licencję otrzymują osoby, które skończyły 21 lat i zdały pozytywnie egzamin. W tym przypadku otrzymują oni licencję I stopnia. Aby otrzymać licencję II stopnia, należy ukończyć kolejny kurs specjalistyczny.

Co daje wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia?

Należy podkreślić, że wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony daje ogromne możliwości i znacznie łatwiej jest zdobyć wtedy pracę w ochronie osób i mienia. Z punktu widzenia obronności kraju, mogą oni znaleźć zatrudnienie na lotniskach, dworcach kolejowych i w bazach wojskowych. Ponadto mają możliwość wykonywania zawodu jako członkowie specjalistycznych uzbrojonych formacji oraz służb ochronnych i pełnić nadzór nad pracownikami bez kwalifikacji. Kwalifikowany pracownik ochrony może korzystać z broni palnej, ale musi w tym przypadku ukończyć dodatkowy kurs, który organizowany jest przez policję. Co istotne, wpis nie jest bezterminowy i należy co pięć lat odbywać kurs doskonalący, organizowany przez odpowiednie instytucje.

close

Szanowni Państwo,

prosimy o wypełnienie formularza. Nasi pracownicy wkrótce skontaktują się z Państwem w celu realizacji zgłoszenia.