Biuro Obsługi Klienta
22 668 60 06
Twoje Biura Regionalne

solidclub
login24 login24 facebook

Jakie ma uprawnienia pracownik ochrony?

Opublikowano: wtorek, 23, sierpień 2022 11:43

Jakie ma uprawnienia pracownik ochrony?

Z pracownikami ochrony można się spotkać na każdym kroku. Są oni obecni w budynkach użytku publicznego, a także na wielu wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Mało kto ma jednak wiedzę na temat tego, jakie prawa przysługują pracownikom ochrony. Ponadto niewielu ma świadomość, że są pracownicy ochrony kwalifikowani i niewykwalifikowani, a to ma istotne znaczenie w kontekście działań, jakie mogą oni podejmować w przypadku wystąpienia różnych sytuacji.

Kim jest kwalifikowany i niekwalifikowany pracownik ochrony?

Zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r., pracownikiem ochrony jest każda osoba, która znajduje się w ewidencji kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej albo zabezpieczenia technicznego. Głównymi zadaniami, jakie one wykonują to ochrona w wewnętrznych służbach ochrony lub realizacja prac na zlecenie przedsiębiorcy posiadającego koncesję do prowadzenia działalności gospodarczej, która dotyczy usług ochrony osób i mienia. Z kolei ta sama ustawa traktuje także o tym, że ochroniarzem może być osoba bez wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, a która realizuje zadania leżące w gestii pracownika ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy ze wspomnianą powyżej koncesją. Co istotne, prawa niewykwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej są mocno ograniczone.

Jakie uprawnienia ma ochroniarz niewykwalifikowany?

Kwalifikowani i niewykwalifikowani pracownicy agencji ochrony osób i mienia mogą do swojej pracy wykorzystywać określone środki porządkowe. Podczas wykonywania zadań mogą oni sprawdzać uprawnienia osób przebywających w danym obiekcie, a także weryfikować tożsamość osób poprzez ich wylegitymowanie, nakazać nieuprawnionym osobom opuszczenie chronionego obszaru oraz zatrzymywać tych, którzy stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych, a następnie przekazać ich organom ścigania.

Warto także dodać zakres zadań ochrony wykonywanych przez pracowników kwalifikowanych jest znacznie większy. Mogą oni bowiem stosować środki przymusu bezpośredniego, ale tylko wtedy, gdy istnieje realne zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, które ochraniają. Mogą więc być one wykorzystane do odparcia ataku lub ochrony określonego obszaru. Użycie środków przymusu bezpośredniego zostało dokładnie opisane we wspomnianej powyżej ustawie, a zalicza się do nich między innymi broń palną, kajdanki, techniki samoobrony i walki wręcz, paralizator, >gaz pieprzowy, pałkę służbową i psa służbowego.

Czego nie może zrobić pracownik ochrony?

Pracownicy nieposiadający kwalifikacji>, jako osoby cywilne, mogą dysponować własnymi środkami wykorzystywanymi do ochrony przy wykonywaniu zadań - może to być pałka teleskopowa lub gaz pieprzowy. Zgodnie z prawem, ich posiadanie nie jest zabronione. Co istotne, nie są one także traktowane wtedy jako środki przymusu bezpośredniego w związku z wykonywaniem ochrony osób i mienia. Do skorzystania z pełnego zakresu środków przymusu bezpośredniego ma jedynie pracownik wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego. Musi on posiadać przy tym odpowiednie zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające ukończenie wymaganych kursów i szkoleń.

Pracownik ochrony - co warto wiedzieć?

Ochroniarze mają obowiązek posiadania przy sobie czytelnej legitymacji służbowej. Zgodnie z prawem mogą oni zostać poproszeni przez postronne osoby do jej okazanie. Ponadto jakiekolwiek działania siłowe znajdują swoje zastosowanie tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, które określa prawo, a także pracownik ochrony adekwatnie do zaistniałej sytuacji. Ochroniarze nie mogą przeszukiwać rzeczy prywatnych, jednakże mogą poprosić o wyciągnięcie tego, co znajduje się w plecaku lub torebce. Warto także wiedzieć, że zgodnie z Ustawą art. 50 pracownik ochrony, który przekracza swoje uprawnienia, ponosi odpowiedzialność karną.

close

Szanowni Państwo,

prosimy o wypełnienie formularza. Nasi pracownicy wkrótce skontaktują się z Państwem w celu realizacji zgłoszenia.