Biuro Obsługi Klienta
22 668 60 06
Twoje Biura Regionalne

solidclub
login24 login24 facebook

Ochrona stacjonarna

ochrona stacjonarna

Podstawową zasadą działania SOLID SECURITY jest dostarczenie kontrahentowi kompleksowej usługi gwarantującej bezpieczeństwo osób oraz ochronę mienia należącego do zleceniodawcy. Ochrona stacjonarna realizowana jest zgodnie z indywidualnie przygotowanym systemem, uzależnionym od rodzaju chronionego obiektu.

Systemy ochrony tworzymy indywidualnie dla każdego obiektu, uwzględniając jego specyfikę oraz faktyczne potrzeby klienta. Podstawą do sporządzenia planu ochrony jest wykonanie przez naszych specjalistów wizji lokalnej obiektu, wyodrębnienie poszczególnych stref bezpieczeństwa, identyfikacja zagrożeń a następnie opracowanie procedur eliminujących zagrożenia zidentyfikowane oraz wdrożenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom niezidentyfikowanym (potencjalnym). W obiektach chronionych przez SOLID SECURITY system ochrony poddawany jest stałej analizie oraz szczegółowej kontroli wewnętrznej.

Solid Security specjalizuje się w obsłudze obiektów o różnorodnej specyfice.

 • Obiekty przemysłowe
 • Obiekty przemysłowe

  Wieloletnie doświadczenie w ochronie obiektów przemysłowych nauczyło nas stosowania najwyższych standardów z zakresu bezpieczeństwa oraz działania zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi, zarówno w przypadku strategicznych obiektów podlegających ustawowemu obowiązkowi ochrony oraz dla pozosta- łych klientów działających w branży produkcyjnej. Kompleksowe systemy bezpieczeństwa tworzone przez SOLID SECURITY dla sektora przemysłowego opierają się główne na wdrożeniu właściwych procedur bezpieczeństwa, organizacji struktury ochrony fizycznej oraz stworzeniu kompletnego systemu zabezpieczenia technicznego.

 • Obiekty handlowe
 • Obiekty handlowe

  Potencjał SOLID SECURITY pozwala na świadczenie profesjonalnej usługi ochrony fizycznej zarówno dla nowoczesnych centrów handlowo-rozrywkowych, jak i całych sieci handlowych oraz wszelkiego rodzaju marketów. Mając na uwadze specyfikę obiektów handlowych koncentrujemy nasze działania nie tylko na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom i ochronie mienia, ale również tworzymy pozytywny wizerunek naszych kontrahentów.

 • Centra magazynowo-logistyczne
 • Obiekty biurowe

  SOLID SECURITY skutecznie obsługuje klientów z branży magazynowo-logistycznej. Zjawiska charaktery- styczne dla tego obszaru powodują, że bezpieczeństwo w formie ochrony fizycznej jest ściśle powiązane z dynamiką oraz czynnikami zmiennymi występującymi na każdym odcinku procesu logistyki. Naszym kontra- hentom dostarczamy bezpieczeństwo za pomocą fizycznej ochrony mienia, analizy tras, weryfikacji transpor- towanego towaru, kontroli pojazdów, kierowców, odbiorców oraz innych czynników, stosownie do potencjalnych zagrożeń.

 • Obiekty biurowe
 • Obiekty biurowe

  Ochrona fizyczna obiektów biurowych w naszym wykonaniu polega na całodobowej ochronie pracowników oraz wszelkiego mienia kontrahenta. Uwzględniając specyfikę obiektów oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów - monitorujemy kontrolę dostępu do pomieszczeń, eliminujemy zagrożenia pożarowe, terrorystyczne itp. Nasze zadania realizujemy w oparciu o system wyspecjalizowanych posterunków, w tym recepcyjno-informacyjny.

 • Obiekty użyteczności publicznej
 • Obiekty biurowe

  Istotnym segmentem działalności SOLID SECURITY pozostają odbiorcy z obszaru szeroko pojętej administracji publicznej. Zapewniamy bezpieczeństwo instytucjom działającym na rzecz dobra użyteczności publicznej, pełniącym funkcje: kulturalne, oświatowe, sądownictwo, służba zdrowia, jednostki wojskowe, ambasady i inne zaufania publicznego.

 • Budowy
 • Budowy

  Specyfika obiektów pozostających w trakcie budowy oraz wieloetapowość procesu budowlanego stanowi dla nas wyznacznik do ciągłej analizy obszarów zagrożeń i elastycznego reagowania na potencjalne zagrożenia. Oddzielne procedury i zasady postępowania stosujemy w stosunku do poszczególnych uczestników realizujących inwestycje budowlane. Działania SOLID SECURITY opierają się na poszanowaniu przepisów prawa budowlanego i BHP.

 • Osiedla mieszkaniowe
 • Osiedla mieszkaniowe

  Ochrona życia i mienia prywatnego to jeden z najbardziej newralgicznych obszarów działania SOLID SECURITY. Mając te wartości na uwadze szczególną wagę przywiązujemy do bezpośredniej współpracy z mieszkańcami i administratorami obiektów, w celu indywidualnej identyfikacji zagrożeń.

 • Inne obiekty
 • Inne obiekty

  SOLID SECURITY świadczy usługi stacjonarnej ochrony fizycznej dla każdego rodzaju obiektów, zarówno dla klientów biznesowych jak i prywatnych. Elastyczność w działaniu oraz indywidualne podejście do każdego klienta powoduje stały wzrost liczby kontrahentów, którzy powierzają bezpieczeństwo SOLID SECURITY.

Ochrona za pomocą systemu wyspecjalizowanych punktów

Posterunki stałe - znajdują się w strategicznych miejscach chronionych obiektów, przez które zwyczajowo odbywa się ciągły ruch osobowy oraz towarowy. Zakres obowiązków pracowników stacjonarnej ochrony fizycznej na tych posterunkach jest bardzo zróżnicowany i dostosowany do specyfiki obiektu oraz potrzeb kontrahenta.

Posterunki obchodowe - stworzyliśmy w celu świadczenia usługi ochrony w sposób racjonalny i mający uzasadnienie ekonomiczne, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Posterunki recepcyjne - zapewnia prawidłowe, codzienne funkcjonowanie firmy oraz wspiera działania pracowników ochrony w przypadku wystąpienia zagrożeń. Z tego względu na posterunki recepcyjne delegujemy pracowników pełniących jednocześnie rolę "wizytówek" chronionych obiektów oraz przeszkolonych z zakresu ochrony fizycznej i związanych z nią procedur bezpieczeństwa.

Posterunki niestandardowe - służą realizacji kompleksowej usługi ochrony fizycznej. Służba ochrony wykonywana jest przez pracowników posiadających specjalistyczne umiejętności oraz uprawnienia w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, przepisów BHP, obsługi wagi towarowej, obsługi zabezpieczeń technicznych, pomocy przedmedycznej itp.

wyceń swój alarm
close

Szanowni Państwo,

prosimy o wypełnienie formularza. Nasi pracownicy wkrótce skontaktują się z Państwem w celu realizacji zgłoszenia.