Biuro Obsługi Klienta
22 668 60 06
Twoje Biura Regionalne

solidclub
login24 login24 facebook

System SSWiN — System Sygnalizacji Włamania i Napadu

Opublikowano: poniedziałek, 20, marzec 2023 08:25
System SSWiN

System SSWiN — System Sygnalizacji Włamania i Napadu

Chcesz zapobiegać próbom włamania, napadu i kradzieży? Chcesz zapobiegać próbom zniszczenia mienia? Pomoże Ci w tym System Sygnalizacji Włamania i Napadu. Jest on jednym z popularnych rozwiązań w zakresie ochrony osób i mienia. Potrafi skutecznie zniechęcić intruza do podjęcia wspomnianych działań i informować jego użytkowników o niebezpieczeństwie. Dowiedz się, czym jest, z czego się składa i jak wpływa na bezpieczeństwo.

Czym jest System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)

System Sygnalizacji Włamania i Napadu to system alarmowy. Montuje się go w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w danym obiekcie, a ściślej rzecz ujmując po to, aby wykrywać zagrożenia dla takiego obiektu oraz osób i mienia, znajdujących się na jego terenie.
SSWiN odpowiada za wykrywanie zagrożeń, związanych z włamaniem, napadem i kradzieżą i robi to za pomocą urządzeń alarmowych, wchodzących w jego skład. Jakie to urządzenia?

Z czego się składa system SSWiN — elementy systemu

Jak każdy system alarmowy, tak i SSWiN składa się z kilku elementów, których połączenie gwarantuje skuteczność działania. Do tych elementów należą:

 • centrala alarmowa,
 • czujki alarmowe,
 • sygnalizatory,
 • manipulatory.

Centrala alarmowa SSWiN

Centrala alarmowa to serce systemu. Centrala jest urządzeniem, które działa dwukierunkowo, co oznacza, że przyjmuje i przekazuje sygnały alarmowe pochodzące z konkretnych czujników do określonych urządzeń. Wśród tych urządzeń należy wyróżnić:

 • sygnalizatory - urządzenia do emisji sygnału alarmowego;
 • nadajniki - urządzenia wysyłające alerty do pracowników agencji ochrony;
 • komunikatory głosowe - urządzenia emitujące komunikaty poprzez głośniki podłączone do systemu;
 • moduły GSM - urządzenia wysyłające powiadomienia głosowe i wiadomości SMS do skonfigurowanych użytkowników systemu.

Czujki alarmowe SSWiN

Czujki, czy też czujniki lub detektory to kluczowe elementy systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu. Są one odpowiedzialne za wykrywanie zagrożeń na wczesnym etapie. Oznacza to, że mają za zadanie natychmiastowe zidentyfikowanie włamania do budynku lub na teren obiektu. Najczęściej są to zatem czujki ruchu (na przykład czujki podczerwieni lub mikrofalowe), ale mogą to być także czujki fal dźwiękowych, wibracji, stłuczenia lub tzw. kontaktrony, czyli czujniki magnetyczne, kontrolujące otwarcie drzwi lub okien.

Sygnalizatory

Zadanie sygnalizatorów SSWiN jest bardzo proste. Odbierając przekaz z centrali alarmowej, sygnalizator ma uruchomić sygnał dźwiękowy lub dźwiękowy i świetlny, który ostrzega osoby znajdujące się na terenie lub w pobliżu ochranianego obiektu, o wykrytym zagrożeniu.

Manipulatory

Urządzenia sterujące takie jak klawiatury lub panele dotykowe, które umożliwiają rozbrojenie, uzbrojenie alarmu i odczytywanie informacji o jego stanie, nazywamy manipulatorami. Coraz częściej ich funkcje przejmowane są przez urządzenia mobilne, choć w ograniczonym zakresie to jednak umożliwiając mobilną kontrolę i sterowanie systemem.

Jak działa System Sygnalizacji Włamania i Napadu?

SSWiN działa podobnie jak inne systemy alarmowe, w tym alarm przeciwpożarowy czy też alarmy ostrzegające przed nadmiernym stężeniem tlenku węgla. Uzbrojenie alarmu sprawia, że wszystkie czujniki pozostają aktywne, a co za tym idzie monitorują aktywność w ich pobliżu.

Gdy któryś z czujników wykryje obecność osób niepożądanych, wywołany zostanie alarm i pozostałe czynności, określone na podstawie skonfigurowanych wcześniej scenariuszy, czyli np. wysyłkę powiadomienia do właściciela lub zarządcy obiektu, albo agencji sprawującej jego ochronę. Właśnie w taki sposób działa SSWiN. Oczywiście jego możliwości i liczba scenariuszy, zależą od rodzajów i możliwości urządzeń, które wchodzą w jego skład.

Jak przebiega instalacja systemu SSWiN?

Instalacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu składa się z kilku etapów i powinna zostać wykonana przez fachowców, którzy nie tylko zamontują urządzenia, ale także sprawdzą poprawność ich działania i przeszkolą użytkowników z jego obsługi. Stąd też możemy wyróżnić takie etapy instalacji jak:

 • montaż okablowania,
 • montaż urządzeń (centrali sswin, czujników, modułów, sterowników, manipulatorów),
 • podłączenie zasilania,
 • konfigurację systemu,
 • uruchomienie i sprawdzenie systemu, w tym w szczególności reakcji na różne aktywności,
 • szkolenie użytkowników.

Dopiero po sprawdzeniu instalacji i przeszkoleniu użytkowników systemu można uznać prace montażowe za zakończone. No dobrze, ale w zasadzie to gdzie się instaluje SSWiN?

Zadania systemu alarmowego SSWiN

System SSWiN obok monitoringu CCTV i systemów kontroli dostępu jest jednym ze sposobów zabezpieczenia przed osobami niepożądanymi na terenie obiektu. Do jego zadań należą między innymi:

 • zabezpieczanie kluczowych dróg wejścia,
 • odstraszenie potencjalnych włamywaczy,
 • wykrywanie włamania / obecności intruza,
 • sygnalizacja włamania,
 • poinformowanie właściciela systemu,
 • powiadamianie pracowników agencji ochrony.

W jakich budynkach powinien znaleźć się system SSWiN?

Z uwagi na zadania, jakie wykonuje SSWiN ten system znajduje często zastosowanie w budynkach administracji publicznej, bankach i instytucjach finansowych, w zakładach przemysłowych i magazynach, a także w galeriach handlowych i sklepach. Choć korzystają z niego także obiekty usługowe i biurowe. Ponieważ w systemie SSWiN można zamontować różne rodzaje detektorów, a także dodatkowe moduły, które zwiększą możliwości konfiguracyjne centrali, system ten zyskuje na popularności także wśród przedsiębiorstw z innych branż, jak również w domach prywatnych.

Jakie miejsca może kontrolować SSWiN?

Systemem SSWiN można zabezpieczyć cały obiekt lub jedną z jego stref. Można także zamontować niezależne systemy dla różnych stref, wymagających ochrony. Warto przy tym zauważyć, że system swoim zasięgiem może obejmować różne strefy ochrony. Należą do nich:

 • strefa wewnętrzna - wnętrze budynku;
 • strefa zewnętrzna - otwarty teren przyległy do budynku;
 • strefa peryferyjna - obszar poza ogrodzeniem zewnętrznym.

SSWiN dobrze się sprawdza w towarzystwie telewizji dozorowej CCTV, zwłaszcza w zakresie monitorowania strefy zewnętrznej i peryferyjnej. Ponieważ obszar ten narażony jest nie tylko na działanie włamywaczy, ale także sił natury i aktywność zwierząt, połączenie SSWiN z monitoringiem pozwala wyeliminować fałszywe alarmy. Podajmy przykład.

Załóżmy, że czujnik ruchu umieszczony na zewnątrz wykrył ruch, w tym momencie uruchamiany jest alarm, a na miejsce kierowany jest pracownik ochrony fizycznej. Może się jednak zdarzyć, że przyczyną alarmu okazało się powalone drzewo lub gromada dzików za ogrodzeniem. Osoba, która odpowiada za reakcję na takie zdarzenia, mogłaby upewnić się, że zagrożenie jest realne, gdyby obiekt był objęty systemem telewizji dozorowej.

Podnieś poziom bezpieczeństwa

System Sygnalizacji Włamania i Napadu to podstawowy element zabezpieczeń danego obiektu, dzięki któremu możliwy jest automatyczny nadzór nad poszczególnymi strefami wymagającymi ochrony. Odpowiedzialny za wykrywanie obecności osób niepożądanych na terenie danego obiektu daje użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa. Jest jednym z kluczowych elementów ochrony osób i mienia, montowanych na terenie chronionego obiektu. Jeśli więc zależy Ci na zdrowiu i życiu swoich współpracowników, pracowników, gości i bliskich, a także na bezpieczeństwie Twojego mienia, skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci rozwiązanie, odpowiadające Twoim potrzebom.

wyceń swój alarm
close

Szanowni Państwo,

prosimy o wypełnienie formularza. Nasi pracownicy wkrótce skontaktują się z Państwem w celu realizacji zgłoszenia.